Hoppa till sidans innehåll

Hållbarhet


Vi tänker på nästa generation

  Hando¦êl-nedre
  Nedre delen av Handölsforsen

För oss som arrangör av skidskyttevärldscupen sätter vi
- miljö,
- sociala,
- etiska samt
- ekonomifrågorna högt upp på agendan.
Vi vill att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern och fantastiska tävlingar på skidskyttestadion.
Hållbarhet i alla led är viktigt för oss och vi vet att det är viktigt även för er och tillsammans kan vi hjälpa till att nå vårt gemensamma mål. 

För att nå dit har vi till vår hjälp två hållbarhetsinspiratörer inom organisationen. Sara Nordstrand och Ulf von Sydow. Deras specifika uppgift är att som titeln medför inspirera var och en av oss funktionärer att tänka hållbart inom sin grenspecifika uppgift.

En regel vi lever efter är att oavsett du är hos oss som funktionär, aktiv, sponsor/partner eller besökare ska: Det vara lätt att göra rätt! 

Som besökare kan ni enkelt hjälpa till genom att slänga skräp och returburkar på sin respektive plats vid våra Återvinningsstationer som finns utplacerade på ett antal ställen på stadion.
Vår vision kring miljö är att: ett besök på skidskytte-VM 2019 i Östersund ska utgöra ett mindre ekologiskt avtryck på jordens yta än om du stannat hemma samma dag!


På Nationalarenan för svenskt skidskytte ser man tydligt också en av Östersunds kommuns satsningar på förnyelsebara energikällor;  Arctura. Mer känd som en utsiktspunkt och restaurang men Arctira är egentligen en ackumulator-tank som innehåller varmvatten från kraftvärmeverket. Ackumulatorn är en del av Östersunds fjärrvärmenät och gör att driften i kraftvärmeverket blir jämnare. Det går åt mindre bränsle, koldioxidutsläppet minskar samtidigt som elproduktionen ökar. Våra restaurangtält värms upp med fjärrvärme med vatten direkt från Arctura.

Vi är också stolta att föra miljötraditionen vidare från Skidskytte VM 2008. Det var första skidskytte-mästerskapen som blev miljödiplomerade. Det är bland annat därför som vi utbildat våra chaufförer i ECO-driving. Under 2017 års världscup kommer våra tunga fordonsflotta köras på miljöbränslet HVO100 och till VM 2019 inkluderar vi alla fordon som är dieseldrivna, ja om inte bilarna är hybrid eller rena el-bilar förstås. 

Vår miljöplan ligger i linje med den policy som vår samarbetspartner Östersunds kommun har. Östersund var första kommun i Sverige som miljöcertifierat hela verksamheten enligt ISO 14001 och som andra kommun registrerats enligt EU:s standard EMAS. Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Miljöcertifieringen kan sägas vara kronan på verket. ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet. EMAS kompletterar med bland annat krav på årlig och godkänd miljöredovisning.

A Bigger Biathlon World - är vårt koncept för social och etisk hållbarhet. Det utgår från ett samhälle som är jämställt, jämlikt och där alla människor oavsett härkomst eller sexuell läggning är välkomnaoch lever ett liv med god hälsa.
Vi välkomnar att fler engagerar sig i vår idrott och våra evenemang. Det skapar en utveckling baserad på mångfald och hög tolerens där människors lika värde (Human Rights) står i centrum.

En ekonomi i balans - för framtida skidskytteevenemang! 
Förutom de ovan kanske mer kända delarna ur hållbarhetscykeln så ska vi funktionärer även handla hållbart. Det vi behöver köper vi - men behöver allt köpas nytt? Kan vi handla begagnat eller second hand? Är det, nice to have eller need to have? Ofta missar man att ens ställa frågan till sig själv och sin omgivning. 
Vi vet att vårt evenemang bidrar till skidskyttets utveckling i hela Sverige men skidskytteevenemangen bidrar också på flera andra sätt till samhällsutvecklingen. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det individuella, organisatoriska
och samhälleliga vinster, men hur vi än vrider på det så kan inte ekonomi vara överordnad de sociala frågorna, därför anser vi att idrott, arrangemang och mästerskap måste utövas med mänskliga rättigheter som ledstjärna.
Det är helt nödvändigt att våra stora idrottsevenemang genomförs med respekt för mänskliga rättigheter om de uthålligt ska behålla sin attraktivitet och sitt värde.

Åter igen - Det ska vara lätt att göra rätt!


Den kompletta Hållbarhetsplanen kan du läsa genom att klicka här... (under om - och uppdatering)

Uppdaterad: 06 APR 2018 13:25
Skribent: Leif Söderberg