Hoppa till sidans innehåll

Hållbarhet


Vi tänker på nästa generation

  Hando¦êl-nedre
  Nedre delen av Handölsforsen

För oss som arrangör av skidskyttevärldscupen sätter vi
- miljö,
- sociala,
- etiska samt
- ekonomifrågorna högt upp på agendan.
Vi vill att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern och fantastiska tävlingar på skidskyttestadion.
Hållbarhet i alla led är viktigt för oss och vi vet att det är viktigt även för er och tillsammans kan vi hjälpa till att nå vårt gemensamma mål.

Som besökare kan ni enkelt hjälpa till genom att slänga skräp och returburkar på sin respektive plats vid våra Återvinningsstationer som finns utplacerade på ett antal ställen på stadion.


På stadion ser man tydligt också en av Östersunds kommuns satsningar på förnyelsebara energikällor;  Arctura. Mer känd som en utsiktspunkt och restaurang men Arctira är egentligen en ackumulator-tank som innehåller varmvatten från kraftvärmeverket. Ackumulatorn är en del av Östersunds fjärrvärmenät och gör att driften i kraftvärmeverket blir jämnare. Det går åt mindre bränsle, koldioxidutsläppet minskar samtidigt som elproduktionen ökar.
Våra restaurangtält värms upp med fjärrvärme med vatten direkt från Arctura.

Vi är också stolta att föra miljötraditionen vidare från Skidskytte VM 2008. Det var första skidskytte-mästerskapen som blev miljödiplomerade. Det är bland annat därför som vi utbildat våra chaufförer i ECO-driving. Under 2017 års världscup kommer våra tunga fordonsflotta köras på miljöbränslet HVO100.

Vår miljöplan ligger i linje med den policy som vår samarbetspartner Östersunds kommun har. Östersund är första kommun i Sverige som miljöcertifierat hela verksamheten enligt ISO 14001 och som andra kommun registrerats enligt EU:s standard EMAS. Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Miljöcertifieringen kan sägas vara kronan på verket.

ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet. EMAS kompletterar med bland annat krav på årlig och godkänd miljöredovisning.

Den kompletta Hållbarhetsplanen kan du läsa genom att klicka här...

Uppdaterad: 30 OKT 2017 18:28
Skribent: Leif Söderberg