Hem / Tävling / Antidoping / Dopinglistor

Dopinglistor

För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Riksidrottsförbundet  två kompletterande dopinglistor:

Röd-gröna listan


Röda-gröna listan över dopingklassade läkemedel är ingen dopinglista i juridisk mening. Den är bara ett hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser.

WADA:s dopinglista

WADA:s dopinglista utgör själva regelverket som talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna.