Hoppa till sidans innehåll

Skytte


Metodik

Den bästa träningen för att utvecklas som skytt är att skjuta. Men att skjuta innebär inte alltid att träningen är utvecklande. Skytteträning handlar om så mycket mer än att bara avlossa skott. All skytteträning måste genomföras med en medvetenhet, en fokusering och ett syfte för att i slutändan ge resultat. I detta avsnitt behandlas hur träningen bör planeras, genomföras samt följas upp.

Träningsformer

En skidskytte serie är i sig en ganska komplex övning där många olika moment måste fungera för att resultatet skall bli bra. Att bryta ut och träna specifikt på vissa detaljer kan vara bra metod. Det är ofta enklare att arbeta med att utveckla de olika momenten enskilt, för att sedan sätta samman dem till en helhet. Generellt sett så kan skytteträningen delas in i några grova områden.

SARA:E – Grundläggande skjutteknik

Grunderna i skyttet är, som tidigare beskrivits, viktiga moment för att en skytt återkommande skall kunna skjuta bra resultat. Utan en bra och stabil grund är det svårare att nå den hastighet och träffprocent som krävs för att nå toppen. Alla skyttar behöver därför alltid jobba mycket med de tekniska detaljerna.
Träningen för att utveckla grundtekniken, bör bedrivas i en lugn och behaglig miljö. Med fördel kan träningen bedrivas inomhus om möjligheten finns. Fokuseringen i övningarna bör alltid ligga på skyttens arbete och egna känsla. Hur skotten träffar är i sig inte viktigt i denna typ av träning. Övningarna skall syfta till att hjälpa skytten att utveckla sina tekniska färdigheter inom SARA:E. Det kan till exempel vara ställningsträning där all fokusering ligger på känslan i kroppen. Ett annat exempel är riktningsträning där skyttens hela fokus skall vara på riktmedlen och siktbilden.
Utmaningen i denna typ av träning är att undvika att fokuseringen hamnar på skjutresultaten. Det kan vara bra att i vissa fall genomföra övningar utan att skjuta skarpt för att lättare kunna hålla rätt fokusering.

Precision

I skidskytte är träffytan 45 mm i liggande och 115 mm i stående. För att skjuta ner de fem prickarna så behöver alltså inte en skytt skjuta 5 skott mitt i pricken. Men ju mindre träffbilder en skytt kan prestera, desto större marginaler har skytten till ett bomskott. Därför är det viktigt att en skidskytt lägger stort fokus på att minimera sina träffbilder, och även att träffbilderna träffar på samma ställe från serier till serie.

Alla övningar som syftar till att skjuta samlade träffbilder kallas precisionsövningar. I dessa övningar gäller det för skytten att kunna genomföra alla tekniska moment på ett bra sätt från skott till skott och serie till serier. Det gäller alltså för skytten att hela tiden upprepa det optimala genomförandet av alla tekniska detaljer.

Precisionsövningar bör i huvudsak genomföras i en lugn miljö, gärna inomhus eller utomhus i bra yttre förhållanden. Efterhand som skytten utvecklas och klarar av att hålla ihop träffbilderna, så kan skytten öka utmaningen i övningarna genom att öka hastigheten.

Kombination

All träning där en aktiv skjuter under någon form av fysiksbelastning kallas kombinationsträning. Kombinationsträningen är den träningsform som mest efterliknar tävlingssituationen i skidskytte, och är ju därför ett viktigt träningssätt för en skidskytt.

Kombinationsträning bör genomföras i en så tävlingslik miljö som möjligt, så att skytten lär sig dels att genomföra alla tekniska moment bra, men samt även att hantera yttre omständigheter som kan påverka resultatet.

För att skapa en trygghet så är det mycket viktigt att en skytt alltid agerar och arbetar lika under kombinationsträningar och tävlingar. Det gäller för den aktive att träna som han/hon tävlar, och tävla han/hon tränar.

Syftet med kombinationsträningen är att få ihop helheten av alla tekniska moment. Det gäller att till en början ta tid på sig så att alla momenten genomför på korrekt sätt. Efterhand som den aktive återkommande klarar av att genomföra träningen på ett bra sätt, så kan skytten börja med att öka hastigheten för att utvecklas vidare.

Även i denna typ av träning är det en utmaning för den aktive att inte fokuseringen hamnar på skjutresultaten. Det viktiga är genomförandet av träningen, och den aktive bör alltid ha fokus på sin uppgift och prestation och inte på resultatet. Ett bra sätt för att fokusera agerandet är att skjuta mycket på papp. Då får inte skytten den omedelbara feedback som ett fallmål ger, och kan ha lättare att hålla sitt fokus på agerandet.

Tävlingslika träningsmoment

En stor del i att kunna prestera bra resultat i tävlingar är att kunna hantera den stress som skidskyttar ofta upplever i tävlingssammanhang. Därför är det viktigt att tävlingsmomenten så småningom även blir en del av träningen. Dock så är det mycket viktigt att den aktive först behärskar de tekniska momenten innan tävlingsmomentet blir en del av träningen.

Tävlingsmomentet kan i stort läggas till alla övningar. Det viktiga är dock alltid att syftet med övningarna skall vara att träffa. Det går aldrig att skjuta ikapp ett bommat skott.

Torrträning

Torrträning innebär att man skjuter utan ammunition eller patroner, d v s utan att skjuta på riktigt. Det kan vara ett bra sätt i arbetet med ställning och eller andra tekniska detaljer. Torrträningen kan bedrivas på ett enkelt sätt då man inte är bunden av att vara på skjutbanan. Dock så är det väldigt viktigt att säkerheten efterlevs och inga patroner får under några omständigheter finnas i/på vapnet eller i magasinen. Torrträning är ett bra komplement till skytte med skarp ammunition, men kan inte ersätta den.

De flesta övningar som normalt genomförs med skarp ammunition kan med fördel genomföras i formen av torrträning.


Länk till skidskytteskolan, en pdf som innefattar ovannämnda saker och mycket mer.
Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:55 Skribent: Leif Söderberg

fLUORFÖRBUD NY.jpg

 

 Huvudpartners

 

fristads_black_logo.png

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Teamsponsorer

swedemount

 

idre

 

 

Samarbetspartners

Officiella leverantörer

 


 

Facebook_logo_(square)

 

Postadress:
Svenska Skidskytteförbundet
Stadionvägen 7
831 58 Östersund

Besöksadress:
Stadionvägen 7, (Skidstadion (Mediahuset)
831 58 Östersund

Kontakt:
Tel: +460104764241
E-post: This is a mailto link

Se all info