Hoppa till sidans innehåll

Hållbarhet


Vi tänker på nästa generation

  Hando¦êl-nedre
  Nedre delen av Handölsforsen

För Biathlon Events AB som arrangör av VM och världscuper i skidskytte sätter vi

- miljö, 
- sociala, 
- etiska samt 
- ekonomifrågorna högst upp på agendan. 
Vi vill att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern och fantastiska tävlingar på skidskyttestadion. Vi är allvarligt oroade över att Östersund är en av de städer i Europa där medeltemperaturen har höjts allra mest de senaste 100 åren.

Hållbarhet i alla led är viktigt för oss och vi vet att det är viktigt även för tävlande, publik och funktionärer. Vi tror på att alla de som är intresserade av vintersporter tillsammans kan hjälpas åt att nå vårt gemensamma mål. Vår hållbarhetsvision är att: ett besök på skidskytte-VM 2019 i Östersund ska utgöra ett mindre ekologiskt avtryck på jordens yta än om du stannat hemma samma dag!

För att nå dit har vi till vår hjälp två hållbarhetsinspiratörer inom organisationen, Sara Nordstrand och Ulf von Sydow. Deras specifika uppgift är att, som titeln säger, inspirera var och en av oss funktionärer och anställda att tänka reellt hållbart inom våra specifika uppgifter vare sig man är biljettmottagare, pistmaskinsförare eller kock.

En regel vi lever efter är att oavsett om du är hos oss som funktionär, aktiv, sponsor/partner eller besökare ska Det vara lätt att göra rätt!  Som besökare kan du enkelt hjälpa till genom att lämna förpackningar, returburkar, kompost och andra restprodukter på sin respektive plats vid våra Återvinningsstationer som finns utplacerade på ett antal ställen på stadion. 

Då den största utmaning vi alla har nu är klimatförändringarna kompenserar vi för alla växthusgasutsläpp, vare sig det är för trafik eller kött. Mat som serveras har i huvudsak vegetarisk grund. Våra fordon drivs av el eller förnybara bränslen. Långväga besökare erbjuds attraktiva tågpaket och fossilbränslefria arenaanslutningar. För lokala besökare är busstider anpassade till tävlingstiderna.

På Nationalarenan för svenskt skidskytte ser man tydligt också en av Östersunds kommuns satsningar på förnyelsebara energikällor; Arctura. Mer känd som en utsiktspunkt och restaurang men Arctura är egentligen en ackumulatortank som innehåller varmvatten från kraftvärmeverket. Ackumulatorn är en del av Östersunds fjärrvärmenät och gör att driften i kraftvärmeverket blir jämnare. Det går åt mindre biobränsle samtidigt som elproduktionen ökar. Våra restaurangtält värms upp med fjärrvärme direkt från Arctura.

Vi är också stolta att föra miljötraditionen vidare från Skidskytte VM 2008. Det var första skidskyttemästerskapen som blev miljödiplomerade. Det är bland annat därför som vi utbildat våra chaufförer i ECO-driving. Under 2019 års VM kommer alla tunga fordon – lastbilar och bussar – att köras på miljöbränslet HVO100 och alla personbilar är rena el-bilar eller laddhybrider. Om laddningen sinar klimatkompenserar vi för varje mil.

Vår hållbarhetsplan ligger i linje med den policy som vår samarbetspartner Östersunds kommun har. Östersund var första kommun i Sverige som miljöcertifierat hela verksamheten enligt ISO 14001 och som andra kommun registrerats enligt EU:s standard EMAS. Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Miljöcertifieringen kan sägas vara kronan på verket. ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet. EMAS kompletterar med bland annat krav på årlig och godkänd miljöredovisning.

A Bigger Biathlon World - är vårt koncept för social och etisk hållbarhet. Det utgår från ett samhälle som är jämställt, jämlikt och där alla människor oavsett härkomst eller sexuell läggning är välkomna och lever ett liv med god hälsa. Vi välkomnar att fler engagerar sig i vår idrott och våra evenemang. Vår funktionärsstab är internationell. Det skapar en utveckling baserad på mångfald och hög tolerans där människors lika värde står i centrum. 

En ekonomi i balans - för framtida skidskytteevenemang! 
Förutom de ovan kanske mer kända delarna ur hållbarhetscykeln så ska vi även konsumera hållbart. Det vi absolut behöver köper, eller hyr, vi - men behöver allt köpas nytt? Kan vi handla begagnat eller second hand? Är det, nice to have eller need to have? Ofta missar man att ens ställa frågan till sig själv och sin omgivning. Och det vi köper återanvänder vi kommande år.

Vi vet att vårt evenemang bidrar till skidskyttets utveckling i hela Sverige men skidskytteevenemangen bidrar också på flera andra sätt till samhällsutvecklingen. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det individuella, organisatoriska och samhälleliga vinster, men hur vi än vrider på det så kan inte ekonomi vara överordnad de miljömässiga eller de sociala frågorna, därför anser vi att idrott, arrangemang och mästerskap måste utövas med mänskliga rättigheter som ledstjärna. Där kompromissar vi aldrig.

Åter igen - Det ska vara lätt att göra rätt!


Vår kompletta hållbarhetsplan kommer inom kort att publiceras här, den är just nu under uppdatering.

Uppdaterad: 06 APR 2018 13:25