Hoppa till sidans innehåll

Tävling


Tävlingarna är grunden för VM

Grunden för ett VM är att vi genomför en tävling. Vi gör det uppdrag av den internationella skidskytteorganisationen IBU. Under VM kommer vi att genomföra 12 tävlingar, både individuella och lagtävlingar. För att dessa ska fungera på ett bra sätt behövs funktionärer som hjälper till vid alla tillfällen före, under och efter tävlingen. Läs mer nedan om vilka grupper som finns under Tävling.

Ackrediteringskontor

Alla tävlande, funktionärer och andra som jobbar inom området får en så kallad ackreditering. Ett kort som visar var vi alla får röra oss. Dessa administreras av ackrediteringskontoret och hämtas av gruppledare, teamledare mm. Man måste ha goda dator- och språkkunskaper.

Antidopingkontroll

Efter varje tävling (och ibland vid annan tidpunkt) får ett antal aktiva genomföra en dopingkontroll (blodkontroll eller urinkontroll). För att assistera kring detta behövs några funktionärer som följer åkarna från tävling/träning/hotell till själva kontrollen där allt skall övervakas. Det är alltid manliga funktionärer på herrarnas kontroller och kvinnliga funktionärer på damernas kontroller.  

Nationsvärdar

Varje nation som deltar i tävlingarna har en eller flera nationsvärdar. En dedikerad och språkkunning person som de kan få hjälp av om de har frågor, om det är något som inte fungerar eller om vi behöver sprida information.

Sekretariat

Spindeln i nätet för informationsflödet mot nationsledare och tävlingsledning. Hanterar anmälan, laguppställning, nummerlappar, startlistor, resultatlistor samt prispengar. Detta är också teamens ”reception” dit man kommer för att få/ge information och här förväntas man ha koll på det mesta och klara flera olika språk.

Skjutvall

Skjutvallsgruppen är den största gruppen med närmare 100 funktionärer. Skjutvallsfunktionärerna ansvarar för att skjutvallen är välpreparerad, hård och jämn inför träning och tävling. Skjutmattor skall läggas fram varje dag och skall hållas snöfria/halkfria. Metallmål skall målas. Inför träning/tävling skall inskjutning ske på papptavlor. Vid tävling skall skjutresultat registreras både elektroniskt och manuellt.

Spår

Ser till att spåren är välpreparerade så att aktiva kan åka med full fart utan risk för olyckor. Aktuellt tävlingsspår skall vara välmarkerat och spår som ej används skall vara avspärrade så aktiva ej kan åka fel.

Start & mål

Bygger upp start och målområdet inför varje tävling. Genomför kontroller av aktivas utrustning, ser till att de har erforderlig utrustning med sig till start samt att de startar på rätt tid. Vid målgång kontrolleras utrustning återigen med fokus på säker vapenhantering.

Straffrunda

Under tävlingarna där straffrunda nyttjas (inte distans) skall manuell registrering av antalet genomförda straffrundor för respektive aktiv genomföras.        

Tidtagning

Inom tidtagningsgruppen samarbetar du med Siwidata, en inhyrd tidtagningsleverantör för att säkerställa att alla aktiva får rätt tid. Alla aktiva skall utrustas med en transponder på var sitt ben inför start. Bemanning för backup tidtagning skall ske. Återinsamling av transpondrar vid målgång.

Vallabod och teamservice

Assisterar våra tävlande nationer i vallabodsområdet, ser till att vallabodarna är rena och fräscha samt utrustade med bord o stolar. Daglig översyn på området, tömmer sopor samt servar nationer som har behov av hjälp.

Ansök som funktionär

Uppdaterad: 18 SEP 2017 16:31