Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE
Placeholder

Forskningen som ska öka farten i spåret för svenska skidskyttejuniorer

Forskningen som syftar till att öka farten för svenska skidskyttejuniorer har pågått i lite över ett år. Under denna period har skidskytteförbundets egna doktorand Andreas Kårström från Mittuniversitetet samlat in data från träningspass med aktiva från skidskyttegymnasier i Östersund och Sollefteå, samt från juniorlandslagets träningsläger.

Målet har varit att noggrant analysera hur olika träningspass påverkar de aktiva genom att mäta puls, hastighet och rörelseintensitet. Det övergripande syftet är att skapa en djupare förståelse för belastningen på de aktiva under träningen.

Resultaten har visat tydliga skillnader mellan olika träningspass, särskilt vad gäller hastigheter och träningszoner. Likaså har variationer i rörelseintensitet observerats, vilket har lett till slutsatsen att vissa pass genomförs med olika kvalitet. Forskarna hoppas kunna använda denna insikt för att antingen eliminera eller optimera de pass som verkar vara svåra att genomföra med hög kvalitet. Det långsiktiga målet är att förbättra både skidhastigheten och den fysiska förmågan hos juniorerna för att förbättra prestationen i internationell konkurrens.

Genom att identifiera och anpassa träningen utifrån kvaliteten på olika pass, strävar forskningen också efter att maximera utnyttjandet av träningsperioden. Det innebär att man kan planera bort mindre effektiva pass eller schemalägga dem på ett sätt som optimalt utnyttjar den investerade träningsperioden. En ökad effektivitet skulle även möjliggöra en balanserad livsstil för unga elitaktiva. Detta inkluderar att ge dem möjlighet att ägna mer tid åt studier, fritidsintressen och nära relationer, vilket anses vara lika viktigt som själva idrottsutvecklingen.

Publicerad: 2024-02-02

Senast uppdaterad: 2024-01-31