Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

ÅRSMÖTE 2021

Extra årsmöte hölls 14 april 2021.

EXTRA ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021 (PDF Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.)


Ordinarie årsmötet hölls i samband med Rullskidskytte USM/JSM/SM i Sollefteå 20 augusti 2021

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021 (PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.)

  • Årsmöteshandlingar publicerades löpande enligt stadgarna.
  • Valberedningens information om vilka som står i tur att avgå och namn på dem som avböjt återval meddelas senast mitten av mars.
  • Tid och plats senast 6 veckor innan mötet.
  • Motioner ska skickas in senast 4 veckor innan årsmötet (24.7)
  • Kallelse med förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens utlåtande ska publiceras senast 14 dagar innan årsmötet (7.8)

PDF

HANDLINGAR

PUBLICERINGSDATUM

PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

2021-09-02
PDF Pdf, 227.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inbjudan till årsmöte 2021

2021-05-27

PDF Pdf, 163.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk för mötesdeltagande via Teams

2021-08-19

PDF Pdf, 111.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagordning

2021-08-06

PDF Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Röstlängd 2021

2021-05-28

PDF Word, 128.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt

2021-05-28/17.08

PDF Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsberättelse 2020/2021

2021-08-05

PDF Pdf, 668.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning SSSF

2021-08-05

PDF Pdf, 684 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsberättelse SSSF

2021-08-05

PDF Pdf, 601.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning BEAB

2021-08-05

PDF Pdf, 688.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsberättelse BEAB

2021-08-05

PDF Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplan m budget 2021/2022

2021-08-05

PDF Pdf, 440.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar

2021-08-06

pdf Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Information från valberedningen

2021-03-13

PDF Pdf, 117.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Valberedningens förslag

2021-08-05

PDF Pdf, 255.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomna motioner med styrelsens kommentar

2021-08-06

Extra årsmöte 15 april 2021

Med anledning av förslag om bolagisering av landslagsverksamheten och bildande av IdrottsAB, medförande stadgeändringar, kallar Svenska Skidskytteförbundets styrelse till extra förbundsmöte.

Plats: Teams (klicka på länk här) Länk till annan webbplats.

Datum: torsdag 15/4 2021

Tid: 19:00-20:30

Handlingar extra årsmöte:

BILAGA

Handling

Publiceringsdatum

pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE

2021-04-20

word Word, 130.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse

2021-03-30

pdf Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Röstlängd extra årsmöte

2021-03-30

pdf Pdf, 155.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagordning

2021-03-30

pdf Pdf, 252.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya stadgar

2021-03-30

pdf Pdf, 256.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya stadgar, förtydligande av vad som ändrats

2021-03-30

pdf Pdf, 271.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolagisering (presentation)

2021-04-01

word Word, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt (OBS -den ska mailas senast 14.4 FRÅN ordf/sekr.för förening/region som den avser)

2021-04-08

Inbjudan har även skickats per e-post till samtliga föreningar och regioner 2021-03-30.

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-04-10