Gå till innehåll
SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE
Ungdomar på skidskyttetävling

IBU skjuter upp fullt fluorförbud; de mest skadliga fluorprodukterna är dock fortfarande förbjudna

IBU meddelade idag att ett fullständigt förbud mot fluorvallor kommer att skjutas upp till säsongen 2023/2024 för att ge ytterligare tid för förfining av fluortestenheten och testprocessen.

Omfattande tester av mätenheten, tillsammans med experter från nationella förbund och FIS, ledde till slutsatsen att det krävdes mer tid för att kontrollera nya fluorfria vallor för att ge korrekta resultat. Tester av nya produkter pågår fortsatt.

Klokt av IBU, säger skidskyttelandslagets vallachef, Kent Norell. Vi har förberett oss på fluorfri vallning, vilket kommer bli den vallningsmetod vi arbetar med i framtiden. Gällande fluorvallning så har vi bred kunskap och erfarenhet av det sedan tidigare, vilket vi fortsatt jobbar efter. Det viktiga är att IBU säkrar upp en tillförlitlig testmetod för kommande säsonger.

Förbudet som är en EU lag innebär fortsättningsvis att det är förbjudet att inneha, använda, producera, sälja eller handla produkter som innehåller C8-fluorkolväten/PFOA och kommer gälla vid alla IBU evenemang under säsongen 2022-2023. Detta förbud är i linje med EU-förordning 2019/1021 (”POP-förordning”) och EG-förordning 1907/2006 (”REACH”-förordning), som reglerar hanteringen av PFOA som finns i högkedjiga (C8) fluorkarbonvallor.
Fluorprodukter från C6 kedjan omfattas inte av förbudet och får fortsatt tillverkas, säljas och användas.

Svenska Skidskytteförbundet ställer sig bakom IBU:s beslut och kommer följa detta reglemente nationellt såsom internationellt. För att genomföra förbudet nationellt kommer samtliga föreningars ordförande och samtliga regioners ordförande att informeras. Samtliga ordföranden skall bekräfta till SSSF att informationen har mottagits och förståtts.

Vi förutsätter att samtliga föreningar, ledare och vallare följer fluorförbudet. Rent spel och ärlighet, ”fair play”, är en förutsättning för att alla ska kunna tävla på rättvisa villkor, säger Ulrika Öberg – nationell chef. Att följa stadgar och tävlingsregler är i grunden en solidaritetsfråga. Överträdelser är brott mot idrottsrörelsens principer.

Analys från inblandade intressenter, vallaföretag och vallare från olika nationer, har visat att de nya och EU-överensstämmande fluorerade vallorna (lågkedjefluor C6) är konkurrenskraftiga och därför skulle användning av förbjudna C8-produkter inte ge någon större konkurrensfördel.

Vi kommer titta på möjligheter att genomföra stickprovskontroller (likt IBU har gjort under föregående säsong) i samband med nationella tävlingar där vi samlar in vallor från våra föreningars vallabodar.
Vid Riksfinalen i Sveg ska vi planera för central vallning för att alla ska kunna tävla på lika villkor fortsätter Ulrika Öberg.

Publicerad: 2022-08-15

Senast uppdaterad: 2022-08-18

Författare: Svenska Skidskytteförbundet