Gå till innehåll
Region Syd
Region Syd

Valberedningens förslag till styrelse 2023/24

Valberedningen har lämnat sitt förslag till Regions Syds styrelse 2023/24

Samtliga styrelsemedlemmar vars mandat utgår med nästa årsmöte den 27 maj 2024 ställer upp till
omval:

Anders Höiby, Suppleant, omval på 1 år
Annie Lind, Ledamot, omval på 2 år
Erik Ljungaeus, Suppleant, omval på 1 år
Ingemar Arvidsson, Ordförande, omval på 2 år som styrelseledamot; 1 år som ordförande
Karin Nordling, Suppleant, omval på 1 år
Lars-Johan Lundell, Revisor, omval på 1 år
Margareta Hallander, Ledamot, omval på 2 år
Thomas Hedberg, Revisorsuppleant, omval på 1 år

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar i styrelsen fram till nästa årsmöte:
Eva Hultemar, Ledamot
Karin Hedsten, Sekreterare
Per Wernersson, Kassör

Valberedningen fortsätter gärna sitt arbete samma konstellation som tidigare – samtliga medlemmar i
valberedningen står till omval på 1 år:
Emma Trofast
Håkan Pettersson
Patrick Ehlers

Publicerad: 2023-05-07

Senast uppdaterad: 2023-05-07

Författare: Karin Nordling