Gå till innehåll
Region Väst
Region Väst

Årsmöte Region Väst

Kallelse till Regionens Årsmöte

Välkommen till regionens Årsmöte hos Brandts place på Färjestad i Karlstad 2022-09-04
Dagordning

 • 1: Årmötets öppnande
 • 2: Val av mötets ordförande
 • 3: Val av mötets sekreterare
 • 4: Val av mötets justerare
 • 5: Mötets behöriga utlysande
 • 6: Styrelsens verksamhets berättelse för 2021-2022
 • 7: Förvaltningsberättelse 2021-2022
 • 8: Revisionsberättelse för 2021-2022
 • 9: Fastställande av resultat och balansräkning 2021-2022
 • 10: Ansvarsfrihet för RVSSF:s styrelse
 • 11: Val av ordförande i RVSSF styrelse för en tid av ett år
 • 12: Val på 2 år av halva antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, sekreterare, kassör, 2 ledamöter
 • 13: Val av revisor och revisor suppleant, båda en tid av 1 år
 • 14: Val av valberedning – vald på en tid av ett år
 • 15: Övrigt
 • 16: Mötet avslutas

Publicerad: 2022-10-24

Senast uppdaterad: 2022-10-24