Gå till innehåll
Region Väst
Region Väst
Placeholder

Årsmöte RVSSF

Välkomna på RVSSF Årsmöte i Gräsmark 6:e Aug 16:00

Årsmöte kommer att hållas i Gräsmark Hedås Bygdegård. Välkomna!

§ 1: Årmötets öppnande
§ 2: Val av mötets ordförande
§ 3: Val av mötets sekreterare
§ 4: Val av mötets justerare
§ 5: Mötets behöriga utlysande
§ 6: Styrelsens verksamhets berättelse för 2022-2023
§ 7: Förvaltningsberättelse 2022-2023
§ 8: Revisionsberättelse för 2022-2023
§ 9: Fastställande av resultat och balansräkning 2022-2023
§ 10: Ansvarsfrihet för RVSSF:s styrelse
§ 11: Val av ordförande i RVSSF styrelse för en tid av ett år
§ 12: Val på 2 år av halva antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, sekreterare, kassör, 2 ledamöter
§ 13: Val av revisor och revisor suppleant, båda en tid av 1 år
§ 14: Val av valberedning – vald på en tid av ett år
§ 15: Övrigt
§ 16: Mötet avslutas

Publicerad: 2023-08-06

Senast uppdaterad: 2023-08-06

Författare: Anna-Karin Brandt