Hoppa till sidans innehåll

Fluorfri verksamhet 2021/2022 - så hanterar vi det nationellt


uppdaterat 24 sep 2021

1 juni 2021 presenterade internationella skidskytteförbundet information om att mycket skadliga fluorprodukter förbjuds att användas vid skidskytteevenemang. Förbudet implementeras i tävlingsreglerna från säsongen 2021-2022.

Förbudet som är en EU lag innebär sammanfattningsvis att det är förbjudet att inneha, använda, producera, sälja eller handla produkter som innehåller C8-fluorkolväten och kommer gälla vid alla IBU evenemang. Fluorprodukter från C6 kedjan omfattas inte av förbudet och får fortsatt tillverkas, säljas och användas.

Analys från inblandade intressenter, vallaföretag och vallare från olika nationer, har visat att de nya och EU-överensstämmande fluorerade vallorna (lågkedjefluor C6) är konkurrenskraftiga och därför skulle användning av förbjudna C8-produkter inte ge någon konkurrensfördel.

Svenska Skidskytteförbundet ställer sig bakom IBU:s beslut och kommer följa detta reglemente nationellt såsom internationellt. 

För att genomföra förbudet nationellt kommer samtliga föreningars ordförande och samtliga regioners ordförande att informeras. Samtliga ordföranden skall bekräfta till SSSF:s tjänsteman att informationen har mottagits och förståtts. 

Det finns inget specifikt krav på att sanera vallabodar, skidor, vallautrustning eller skidfodral.

SSSF förutsätter att samtliga föreningar, ledare och vallare följer fluorförbudet. Rent spel och ärlighet, ”fair play”, är en förutsättning för att alla ska kunna tävla på lika villkor. Att följa stadgar och tävlingsregler är i grunden en solidaritetsfråga. Överträdelser är brott mot idrottsrörelsens principer. Din förening och ditt förbund, samt du som är förtroendevald, ledare, utövare, domare eller annan tävlingsfunktionär, är skyldig att ha kunskap om tävlingsreglerna

SSSF kommer inte genomföra analyser av material som produceras för eller används vid beredning av skidor.

Vid Riksfinalen i Dala-Järna planeras det för att genomföras central vallning. 

Följande leverantörer har (i skrivande stund) signerat IBU:s dokument om att förhålla sig till dessa restriktioner samt länkar till dess godkända produkter:

Holmenkol
HWK
Toko
Swix
Rex
Rodewax
Vauthi
SkiGoSamtliga produkter producerade efter 4/7 2020 är godkända!

Frågor – kontakta Ulrika Öberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 9 okt 

Styrelsen i Internationella Skidskytteförbundet beslöt idag 9 okt att senarelägga införandet av ett fluorförbud, detta efter att processen med att ta fram säkra mät- och kontrollmetoder tagit längre tid än planerat.

Klokt av IBU, säger skidskyttelandslagets vallachef, Kent Norell. Vi har förberett oss på fluorfri vallning, vilket kommer att bli den vallningsmetod vi arbetar med kommande säsonger. Gällande fluorvallning så har vi kunskap och erfarenhet av det sedan tidigare, vilket vi jobbar vidare efter.  Det är viktigt att IBU säkrar upp en tillförlitlig testmetod för kommande säsonger.

Svenska Skidskytteförbundet kommer genom detta också förskjuta införandet av ett nationellt fluorförbud till säsongen 2021/2022.

Hur implementeringen av flurfri verksamhet kommer ske nationellt inför säsongen 2021/2022 kommer presenteras framöver.

 /2020-10-09


Internationella skidskytteförbundet (IBU) och Internationella skidförbundet (FIS) informerade i våras att man inför ett fluorförbud inför tävlingssäsongen 2020-2021.

Vi vill förtydliga att det är ett internationellt beslut att införa fluorförbudet redan i år och Svenska Skidskytteförbundet kommer inte att avvika från den linje IBU har valt.
Vi kommer ha ett fluorförbud vid all tävlingsverksamhet i Sverige – säsongen 20-21.

Vi förstår att detta kommer som en stor överraskning för många av er – det har det även gjort för oss som förbund. Vi förstår även att detta kommer skapa en del utmaningar för ekonomin och erfarenheten hos er åkare/föreningar/föräldrar som behöver göra nya vallainköp samt lära sig nya produkter
Värt att förtydliga - skidor behöver 
inte slipas om.

Informationsmaterial:

IBU och FIS har gemensamt tagit fram riktlinjer och rekommenderad rengöring av utrustning som kommit i kontakt med fluorämnen. 

Informationsfilm (länk)

Informationsdokument (länk)

Vad händer framöver hos SSSF:

En grupp tjänstemän kommer jobba vidare kring hur vi ska genomföra den kommande nationella tävlingssäsongen och vi kommer delge er löpande information snarast möjligt. Det kommer även jobbas för att delge er så mycket kunskap som möjligt om fluorfria produkter.

Tjänstemännen har en arbetsgrupp - kallad fluorgruppen - till sin hjälp i arbetsprocessen. Vi möts en gång per vecka och består av:
Ulrika Öberg
Rikard Grip
Kari Korpela
Ronnie Adolfsson
Tommy Höglund
Jean-Marc Chabloz

En inventering kommer göras inom kort för att ge tjänstemännen en överblick hur fluorsituationen ser ut hos er i föreningarna/föräldrar.

Tjänstemännen är väl medvetna om den frustration som förekommer runt i landet men tror att vi gemensamt kommer finna en väg som till slut kommer kännas bra för oss alla.

Tisdag 22 september hade Fluorgruppens tjänstemän ett informations möte med samtliga regionsordföranden kring fluorläget. Det orienterades om en tänkt väg att gå för att kunna erbjuda en tävlingsverksamhet utan att det ska förekomma misstänksamhet mot att någon har använt sig av otillåtna produkter. 
Ideén mottogs väldigt positivt från regionsordföranden och fluorgruppen jobbar nu vidare för att fastställa arbetsmodell innan den kommuniceras ut till föreningar.

Vad händer framöver hos IBU:

IBU och FIS kommer nu under oktober att fördjupa sig i de testapparaturer man har tagit fram i samarbete med representanter från varje nation.

Målsättningen är att 
- förstå och bygga förtroende för mätanordningen och testproceduren
- testa effektivitet av de rekommenderade rengöringstekniker på begagnad utrustning
- testa mätanordningen på aktuella skidor
- skapa förståelse för hur lång tid ett verkligt test kommer ta
- ge möjlighet för förbund att utbyta information och erfarenhet

Efter mötet kommer det med stor sannolikhet komma ytterligare information

Frågor:

Ulrika Öberg  070 - 312 33 24  This is a mailto link
Rikard Grip    070 - 372 14 05  This is a mailto link

Uppdaterad: 03 SEP 2020 18:35 Skribent: Ulrika Öberg
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Skidskytteförbundet
Stadionvägen 7
831 58 Östersund

Besöksadress:
Stadionvägen 7, (Skidstadion (Mediahuset)
831 58 Östersund

Kontakt:
Tel: +460104764241
E-post: This is a mailto link

Se all info