Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

GYMNASIALT

Riksidrottsgymnasier (RIG)

Genom våra RIG vill vi ge dig som är lovande talang en möjlighet att kombinera idrott och studier med målsättning att bli elitidrottare på internationell nivå.

Var du än bor

RIG har riksintag så du kan söka oavsett vart du än bor i Sverige. Bor du långt bort kan du få inackorderingsstöd och möjlighet till en individanpassad, flexibel och idrottsanpassad studiegång

Utbildningen på skidskyttegymnasiet är optimal med en intensiv och långsiktig upplagd träning med sikte på att nå världselit

Både teori och praktik

Som elev ges du möjlighet att studera 700 poäng i ämnet specialidrott, 400 poäng ska ligga inom ramen för ett nationellt program och 300 poäng som utökad studiekurs. Specialidrott innehåller såväl teoretisk undervisning som praktisk färdighetsutveckling på schemalagd tid varje vecka under hela läsåret.

Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Syftet med nationell idrottsutbildning, NIU, är att elever ska kombinera elitinriktad idrottstränig med studier på gymnasienivå. Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målet att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit.

Eleverna ska ges möjlighet att studera minst 400 poäng specialidrott utifrån ämnets syfte.

Ämnet specialidrott innehåller såväl teoretisk undervisning som praktisk färdighetsutveckling på schemalagd tid varje vecka under hela läsåret.

Ansökan

Ansökan till RIG och NIU är öppen mellan 1 oktober och 1 december


Nedan följer Svenska Skidskytteförbundets riktlinjer för urval till svenska skidskyttegymnasier (RIG & NIU).

Vid frågor, vänligen kontakta Anna-Maria Uusitalo:
tel: 070-609 13 14
Mail: anna_maria.uusitalo@skidskytte.se

Publicerad: 2022-05-23

Senast uppdaterad: 2023-09-15

Författare: Svenska Skidskytteförbundet

Länkar:

Kontakt: