Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

IdrottOnline

Ny rollhantering i IdrottOnline -

Riksidrottsförbundet gör ett par förändringar av roller i IdrottOnline för att få bättre datakvalitet, statistik och underlag. Bland annat standardiserar de fem rollkategorier och förtydligar hur rollerna ska tilldelas.

Idrott Online (IOL) är idrottsrörelsens gemensamma digitaliserade verksamhetssystem som utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och tävlingar och mycket mer.

RF-anslutna föreningar får tillgång till IdrottOnline kostnadsfritt. I IOL finns bland annat:

  • medlemsregister (alla medlemmar ska registreras i IdrottOnline!)
  • nyhetsbrev och brev
  • smsgrupp och e-post
  • hur man skapar lärgrupper
  • enkel hantering av LOK-stöd
  • ansökan Idrottslyftspengar
  • e-bokföring via Fortnox samt Swedbank
  • Chipnummer och Skidskyttekortet registreras i IdrottOnline

Export/Import från IdrottOnline - Tävlingskalender (IndTA)

I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla från och med den 25 maj 2018 så skedde en förändring i hanteringen av personuppgifter från Riksidrottsförbundet (RF) och IdrottOnline.

Denna förändring påverkar hur IdrottOnline och Svenska Skidskytteförbundets tävlingsadministrativa system (IndTA) exporter/importerar personuppgifter. Exporten innehåller uppgifter om en medlems förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, förening och distrikt.

Exporten hämtar bara uppgifter för de personer i medlemsregistret som är markerade "Aktiv i idrott - skidskytte". Hämtade uppgifter lagras i IndTA under den tid som personen är medlem i en av Svenska Skidskytteförbundets medlemsföreningar. När föreningen avmarkerar "Aktiv i idrott - skidskytte" raderas uppgifterna från IndTA.

Personuppgifter kopplade till resultatlistor, sparas alltid i IndTA´s tävlingskalender utifrån en intresseavvägning. Dessa uppgifter är förnamn, efternamn, födelseår och förening. Det är av största intresse för Svenska Skidskytteförbundet att föra register och hantera statistik över genomförda tävlingar och tävlingars resultat.

Som förening så måste ni göra en förändring i era inställningar i IdrottOnline för att kunna anmäla åkare till tester och tävlingar inför kommande säsong.

Mer om detta kan ni läsa i länk där det också är en handledning hur man gör i inställningarna.

Frågor? Kontakta Marianne Tharaldsson på kansliet.

MARIANNE THARALDSSON

ADMINISTRATION

Viktig information

När RF den 31 december 2022 avslutar alla hemsidor som tidigare legat på IOL så är det viktigt att alla föreningar och regioner fortsätter registrera sina medlemmar på IOL. Detta för att hantera LOK-stöd, kopplingen till IndTA (tävlingsadministration), skidskyttekort, tävlingschip och för att få en korrekt statistik och rapportunderlag.

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-22

login.idrottonline.se

login.idrottonline.se