Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Söka vapenlicens

Här finner ni information kring var ni söker vapenlicens.

För att få tillstånd att inneha licenspliktigt vapen och ammunition krävs normalt att man har fyllt 18 år och att man är aktiv medlem i en skidskytteförening sedan minst sex månader. I undantagsfall kan en person som fyllt 15 år få tillstånd att inneha vapen för skidskytte.

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-31