Gå till innehåll
SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE
Anna Magnusson skjuter

Alarmerande oro för elpriser bland idrottsföreningar

Nästan nio av tio idrottsföreningar som äger och/eller driftar anläggning är oroliga för föreningens ekonomi på grund av elpriserna. Fler än sex av tio föreningar har redan påverkats negativt. Risken är stor att föreningar tvingas höja tränings- och medlemsavgifter för att klara elräkningarna.

- Det är alarmerande signaler om risker för att elpriserna skapar en kedjereaktion som i slutet slår hårdast mot familjer som redan sliter för att klara av ökade kostnader generellt i samhället. Det är positivt att idrottsminister Jakob Forssmed har sagt att föreningarna ska omfattas av högkostnadsskydd från regeringen men vi behöver ett beslut nu, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Resultatet bygger på en enkät som Riksidrottsförbundet skickat till idrottsföreningar som själva äger och/eller driftar sin anläggning. Frågorna skickades ut till cirka 2 100 föreningar med spridning över hela landet och cirka hälften svarade.

- I enkäten är det många som ser att tränings- och medlemsavgifter kan komma att behöva höjas, trots att det är en av idrottsföreningarnas största orosmoment. Vi vill verkligen inte att föreningarna ska behöva hamna där då det innebär en stor risk att barn inte längre kan vara med när föräldrar inte har råd, säger Björn Eriksson.

Hela resultatet av enkäten hittar du i rapporten
Elpriset får idrotten ner i brygga – elprisets påverkan på föreningsdrivna anläggningar (länk pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundet har tagit fram följande rekommendationer till regering, kommun och idrottsförening:

Regering

Inkludera föreningslivet i de stödinsatser som planeras
Inrätta ett särskilt stöd för energieffektivisering

Kommuner

Se över driftbidrag för att stödja föreningar med skenande elpriser
Samla föreningar i kommunen tillsammans med energirådgivare
För en nära dialog med RF-SISU Distrikt för en uppdaterad nulägesbild

Föreningar

Arbeta tillsammans i föreningen för att minska elanvändningen
Ta vara på Riksidrottsförbundets råd till energieffektivisering (länk) Länk till annan webbplats.
Ta kontakt med er kommun samt energi- och klimatrådgivare i kommunen

För mer information kontakta:

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Jonnie Nordensky
Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet
08-699 62 14

RF uppmanar om elstöd

Om undersökningen

Antalet idrottsföreningar som äger och/eller driftar anläggningar uppskattas till mellan 6 000 och 8 000 av idrottsrörelsens 19 000 föreningar. Enkäten skickades ut till 2 100 föreningar som äger och/eller driftar sin anläggning, med spridning över hela landet. Svarstiden var mellan 27 september och den 9 oktober 2022. Urvalet bygger på den anläggningsundersökning som Riksidrottsförbundet genomförde under våren 2022, resultatet av den presenterades i rapporten

Publicerad: 2022-10-26

Senast uppdaterad: 2022-10-27

Författare: Svenska Skidskytteförbundet