Gå till innehåll
SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE
Placeholder

Årets utbildningskalender är nu klar!

Under 2023 växlar utbildningsverksamheten upp för att möta intresset och efterfrågan från föreningar och regioner.

Skidskyttet växer i antal utövare och behovet av nya ledare är stort. Därför känns det bra att kunna presentera en kalender med alla inplanerade utbildningsinsatser under året redan nu så att intresserade kan planera för att fördjupa sina kunskaper inom ledar- och tränarskap. Under 2023 blir Skidskytteförbundets utbildningstrappa komplett.

Introduktionsutbildning i Skidskytte lanseras.

En ny digitaliserad introduktionsutbildning för skidskytte har arbetats fram. Den riktar sig till alla som är ny i sporten oavsett om du är aktiv, förälder eller nytt skidskyttefan. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt när deltagaren själv önskar. Utbildningen går även att köra som en fysisk utbildning.

Steg 1 - Barn och Ungdomsledarutbildning blir mer lättillgänglig.

Under 2022 lanserades en omarbetad Steg 1. Denna utbildning fortsätter nu, men med digitaliserade teorimoment. Detta gör att deltagarna kan läsa in stora delar av de teoretiska momenten indivuduellt på hemmaplan. Utbildningen avslutas sen med en utbildningsdag med fokus på disskussioner och praktiska moment. Steg 1 genomförs i två omgångar under året. En under våren och en under hösten.

Skidskyttekortet

Säkerhetsutbildningen Skidskyttekortet fortsätter som tidigare. Under 2022 genomförde 327 st utbildningen och under 2023 hoppas vi bli fler än 4000 totalt som tagit Skidskyttekortet.

Steg 2 - Juniortränarutbildningen fortsätter med ny grupp.

Under 2022 lanserades Skidskytteförbundets nya Steg 2 utbildning. Under hösten 2023 gonomförs en ny omgång för tränare som vill utveckla sig för att kunna ta hand om aktiva i junioråldern. Utbildningen ger dig som tränare fördjupade kunskaper om ledar- och tränskap samt lägger stor vikt vid stående skytte.

Steg 3 - Framtidens Elittränare startar upp

Under 2023 startar Skidskytteförbundet upp en Steg 3 utbildning. Utbildningen riktar sig till ledare och tränare med ambition för juniorelit samt seniorer. Intresserade får anmäla sitt intresse till utbildningen och därefter nomineras deltagarna via ett urval. Utbildningen löper över 2 års tid och bygger på en gemensam del med fysika träffar samt en induviduell del som skräddarsysy efter varje enskild deltagare.

För anmälan och senaste information om utbildningar läs mer via knappen nedan.

Publicerad: 2023-02-02

Senast uppdaterad: 2023-02-06

Författare: Svenska Skidskytteförbundet