Gå till innehåll
Region Gävle Dala
Region Gävle Dala

ÅRSMÖTE REGIONEN

Årsmöte 2023 är 13 juni kl 18:00 på Dala-Järna Hotell.

Kallelse, med förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens
utlåtande är tillgängliga på denna länk.

OBSERVERA obligatorisk anmälan och förutsatt fysisk närvaro, se inbjudan.

Publicerad: 2022-10-04

Senast uppdaterad: 2023-06-05