Gå till innehåll
Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen är de som är intititivatagare till läger och JH Cup i regionen.

Andreas Sjödin (sammankallande)

070-302 67 42

Jessica Bakkan Winnhed

073-059 90 60

Elenor Hakka Wall

070-339 08 06

Daniel Alverlind

073-864 15 02

Maria Matyyuk

070-3785344

Lisa Björk

070-468 52 39

Publicerad: 2022-10-23

Senast uppdaterad: 2023-07-31