Gå till innehåll
Region Syd
Region Syd

Fler personer till styrelsen sökes

Inför årsmötet 2024 informerar valberedningen i Skidskytte Region Syd om att flera personer sökes till styrelsen.

Ledamot på två år och tillika kassör

Föreningen nyttjar en extern administrativ tjänst för bokföring av alla insättningar och uttag av pengar, mottagning av kvitton samt betalning av räkningar. I rollen som kassör ansvarar du för godkännandet. Som Kassör rapporterar du till styrelsen hur föreningen ligger till ekonomiskt mot budgeten och sammanställer bokslut till föreningens revisorer i god tid innan föreningsårsmötet. För att ta fram rapporter och bokslut används den administrativa tjänsten. Tillsammans med övriga i styrelsen planerar man verksamheten och budget för det kommande året. Som kassör är man
också firmatecknare.

Styrelsesuppleant på ett år

Exakt uppgift bestämmer du tillsammans med styrelsen, ett exempel kan vara ansvar för Regions Syds kommunikationskanaler, dvs. webbplatsen och konton på sociala medier.

Revisorsuppleant på ett år

Revisornas uppgift är att granska styrelsens arbete och till årsmötet skriva utlåtande. Områdena som ska bevakas är

  • ekonomin (Följer styrelsens arbete den lagda budgeten?)
  • förvaltning (Följer styrelsen föreningens regler och stadgar?) och
  • verksamheten (Är beslut fattade av styrelsen ramen för verksamheten?).

Valberedning (en ledamot på ett år)

Tillsammans ansvarar vi i valberedningen för att identifiera potentiella kandidater till styrelsen och andra förtroendeposter inom föreningen. Vi förbereder och presenterar förslag inför föreningens årsmöte.
Är du intresserad av att medverka till föreningens framgång så hör av dig till valberedningen, senast 20 april 2024!


Valberedningen består av


Patrick Ehlers (ordf.) OK Landehof 076-7769939 patrick.ehlers@gmx.net
Emma Trofast 070-5421213 emma.trofast@gmail.com
Håkan Pettersson Kimstad GoIF 070-2246562 bodahakan@hotmail.com

Med vänliga hälsningar
Valberedningen

Publicerad: 2024-04-12

Senast uppdaterad: 2024-04-12