Gå till innehåll
SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Program mot matchfixning

Svenskt skidskyttes program mot manipulation av idrott och otillåten vadhållning, s.k "Matchfixning".

Vad är matchfixning?

Förenklat innebär matchfixning att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra.

Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra.

Antimatchfixningsreglemente

Det är viktigt att alla som är en del av den svenska idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för sitt förhållningssätt till spel och vadhållning på sin egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixningreglementet (LÄNK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
På så sätt kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.

Min match

Min match är svensk idrotts gemensamma satsning för att tillsammans med Polisen och Svenska Spel skydda idrotten mot matchfixning. Där hittar du bland mycket annat RF:s webbutbildning mot matchfixning och en tipsfunktion där du anonymt kan rapportera misstankar om matchfixning.

Min match (LÄNK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa om matchfixning

Riksidrottsförbundet har lanserat en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstänkt matchfixning. Vem som helst kan lämna anonyma tips om misstänkt matchfixning eller otillåten vadhållning. Tips tas emot via telefon, e-post eller webbformulär.

RFs tipsfunktion (LÄNK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrottens matchfixningsutbildning

Riksidrottsförbundet har tagit fram en utbildning som syftar till att ge utövare, ledare, funktionärer och övriga inom idrott en god kunskap om matchfixning och tillhörande problem, såsom otillåten vadhållning och spelproblematik.

Till utbildningen (RF SISU) (LÄNK) Länk till annan webbplats.

Frågor om förbundets program mot Matchfixning kan ställas till Rikard Grip, generalsekreterare svenska skidskytteförbundet
tel: 070-372 14 05
E-mail: rikard.grip@skidskytte.se

Publicerad: 2023-10-03

Senast uppdaterad: 2024-01-22

Författare: Svenska Skidskytteförbundet

Svenskt skidskyttes program mot manipulation av idrott och otillåten vadhållning