Gå till innehåll
Logotype

Hållbarhet

Vår Hållbarhetscertifiering förpliktigar

Alla funktionärer är bärare av vår hållbarhetsvision och vi hoppas du hjälper till att förmedla detta i alla möten med våra besökare, aktiva – media – publik.

Svenskt Skidskytte AB är från och med VM 2019 certifierade enligt ISO 20121:2012 Hållbarhet vid evenemang. Det innebär att vi har ett fastställt Ledningssystem för hållbarhet och att en oberoende revisor granskar vårt arbete i förhållande till ett flertal olika parametrar. Certifieringen innebär att vi är med i ett sällskap av stora idrottsarrangörer, t ex OS i London 2012, OS i Paris 2024, Franska Öppna Roland-Garros, Youth Olympic Games Lillehammer 2016

Vi är också som enda evenemangsarrangör inom idrott anslutna till regeringens handlingsprogram Fossilfritt Sverige liksom en av två evenemangsarrangörer i Sverige inom idrott till handlingsprogrammet Sports for Climate Action Declaration utlyst av FN för att stödja Parisöverenskommelsen om klimatet.

Varför arbetar vi så mycket med hållbarheten?

Ingen av oss har undgått att klimatet inte är stabilt över lång tid. Många av oss märker att antalet varmluftsinbrott på vintern, med tö och isiga trottoarer, har blivit vanligare nu än under senare delen av 1900-talet. Det internationella politiska arbetet har gjort en överenskommelse om att undvika en global temperaturökning över 2 grader Celsius med sikte på att det ska stanna vid 1,5 grader, den s.k. Parisöverenskommelsen. Resultatet av förhandlingarna i Egypten i november 2022 pekar dessvärre på att det är stora svårigheter att nå ens 2-gradersmålet. Dessa mål gäller för hela klotet samtidigt som den atmosfäriska cirkulationen mm gör så att effekterna är dubbelt så stora nära polerna. Effekterna blir smältande isar och smältande tundra och till slut nås en punkt, kallad ”Tipping point”, där temperaturökningarna blir självförstärkande. I Jämtland har vi redan passerat temperaturökningen 1,5 grader.

Det innebär att oavsett vilka utsläppsminskningar vi lyckas med i våra samhälleliga aktiviteter – transporter, mat, uppvärmning, elanvändning – så fortsätter avsmältning och upptining i Arktis och Antarktis länge till. Det blir något av ett självspelande piano som låter allt värre och riskerar sluta i kraftigt försämrade förutsättningar för odling, vattenbrist, ohälsosamt höga temperaturer mm. Även om dessa scenarier inte direkt blir svåra för Jämtland, jämfört med många andra platser på klotet, är det en global solidaritetshandling att vi tar ansvar att minimera våra utsläpp av växthusgaser.

Det låter lite som katastrofscenarier, jag som bara vill hjälpa till vid Skidskytte-Världscupen, varför måste jag förhålla mig till detta i mitt frivilliguppdrag? Stora idrottsevenemang, liksom konserter och mycket annat som samlar mycket folk innebär alltid en miljöbelastning då många transporterar sig, det äts och dricks mycket, och det ska belysas och värmas upp mm. Numera ska även snö tillverkas och spridas. Ett Världscupevenemang samlar tusentals besökare och därför är vi en viktig samhällsaktör i Östersund och Jämtland. Om vi tar ansvar för vår påverkan kan vi få andra att följa efter. Ni som funktionärer som på ett fantastiskt sätt bidrar till Världscupens genomförande älskar ju skidskytte, och pålitliga vintrar. Därför vill vi arbeta för en klimatneutral Världscup.

Vi har arbetat med detta i många år nu och har hela tiden haft som målbild att påverka andra arrangörer av stora evenemang. Glädjande är att vi nu nått så långt så att internationella skidskytteförbundet, IBU, nu arbetar för att sporten ska bli ”klimatneutral”. Många av våra idéer har nu blivit IBU´s riktlinjer ut till alla arrangörsorter.

Så att det inte bara ska bli vackra ord så mäter vi och redovisar vårt klimatavtryck. Det görs på samma sätt vid alla arrangörsorter under hela Världscupsäsongen. Även om det inte är tävling mellan länder vem som belastar klimatet minst med sitt arrangemang så är det en sporre för oss att bli bättre år för år, och du är en viktig del av den resan.

För tävlingarna i mars 2023 gör vi en särskild kraftansträngning gällande avfallshanteringen. Det här fungerar ganska olika i olika länder så därför har vi tillsammans med IBU utvecklat ett system för hur lag och vallare ska mötas av samma system på alla orter med symboler och insamlingskärl. För publik- och evenemangsområdet så är det en avfallshantering som du känner igen från Östersunds kommun, med olika restprodukter i olika kärl för återvinning.

Har du frågor eller vill fördjupa dig ytterligare? Kontakta Ulf.

ULF VON SYDOW

HÅLLBARHET
Tel. 070-587 02 41
ulf.vonsydow@skidskytte.se