Gå till innehåll
Region Syd
Region Syd

Regler för Syd Cup

Följande regler gäller för tävlingar i Syd Cup

Cupens deltävlingar kan variera i antal från år till år och mellan sommar- och vintercup. Om cupen består av tre deltävlingar räknas alla tävlingarna med i cupresultatet. Därefter beräknas resultaten enligt följande:

 • 4 tävlingar = resultatet från en tävling räknas bort
 • 5-7 tävlingar = resultatet från två tävlingar räknas bort
 • 8-10 tävlingar = resultatet från tre tävlingar räknas bort
 • 11-14 tävlingar = resultatet från fyra tävlingar räknas bort

Det är alltid tävlingarna med de sämsta placeringarna som tas bort.

För att få pris ska man vara med på minst 3 tävlingar.

Individuella poäng ges i den klass man tävlat i för respektive tävling. Man kan inte delta i och få poäng i två klasser i samma tävling. (Detta utifrån att aktiva kan välja att tävla i närmaste högre klass)

Tävlande från klubbar utanför Region Syd kan vara med i deltävlingarna men de räknas inte in i cupen. Så vid beräkning av cup poäng bortser man från utomstående deltagare och justerar placeringarna att gälla enbart deltagare från Region Syd.

Poängsystem

Placering och antal poäng som delas ut vid varje deltävling

1 = 15 poäng
2 = 13 poäng
3 = 12 poäng
4 = 11 poäng
5 = 10 poäng
6 = 9 poäng
7 = 8 poäng
8 = 7 poäng
9 = 6 poäng
10 = 5 poäng
11 = 4 poäng
12 = 3 poäng
13 = 2 poäng
14 = 1 poäng
Alla övriga = 1 poäng

Om två eller flera tävlande har samma placeringspoäng vid cupens slut så är det skyttet som blir utslagsgivande. Den som har högst träffprocent på de tävlingar som räknas in i cupens resultat vinner. Om det fortfarande är lika så blir det delad placering.

Utrustning

 • Obligatoriskt med hjälm för alla. Medför startförbud.
 • Obligatoriskt med knäskydd upp till och med klassen H/D12-13 (medför startförbud) och rekommenderas för alla.
 • Inga tävlingshjul får användas, inte i någon klass. Det medför diskvalificering.
 • Endast träningshjul får användas. Följande hjul är godkända:
  • Marwe 0:or eller trögare (Rullskidskytte JSM/Senior SM går på Marwe 6:or)
  • Swenor 2:or eller trögare - undantag i klasser 10-13 år där Swenor Skate Junior 80 mm standardhjul får användas.
  • Swix Skate 2:or eller trögare
  • Elpex Skate Normal /2:or eller trögare
  • Skigo Skate Normal No 2 eller trögare
 • Andra märken med 100 mm diameter svarta gummihjul kan godkännas efter jämförande test mot någon av ovan godkända rullskidor, där kriteriet är att de inte rullar snabbare än ovan nämnda skidor för att bli godkända.
 • Arrangören bör avsätta tid i PM för test av rullskidor. Om tid för test inte finns angiven i PM måste man kontakta arrangören i god tid innan tävlingen för att boka test av skidor.

Publicerad: 2023-09-11

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Författare: Karin Nordling