Gå till innehåll
Region Syd
Region Syd

Syd Cup

Tävlingsverksamheten i Region Syd består av av två cuper, en för vintern och en för sommarn. I sommarcupen arrangeras såväl springskytte- som rullskideskyttetävlingar.

Det kommer i framtiden även arrangeras Regionsmästerskap som ligger utanför cupen.

Cupregler Region Syd

Cupens deltävlingar kan variera i antal från år till år och mellan sommar- och vintercup. Om cupen består av tre deltävlingar räknas alla tävlingarna med i cupresultatet.
 Därefter beräknas resultaten enligt följande:
4-5 tävlingar = resultatet från en tävling räknas bort
6-8 tävlingar = resultatet från två tävlingar räknas bort
9-11 tävlingar = resultatet från tre tävlingar räknas bort
12-14 tävlingar = resultatet från fyra tävlingar räknas bort


Det är alltid tävlingarna med de sämsta placeringarna som tas bort.

  • För att få pris ska man vara med på minst 3 tävlingar.
  • Man får inte byta tävlingsklass under pågående cup, dvs att den klass man startar i på den första tävlingen blir den som poängen beräknas på i cupen. (Detta utifrån att aktiva kan välja att tävla i närmaste högre klass)
  • Tävlande från klubbar utanför Region Syd kan vara med i deltävlingarna men de räknas inte in i cupen. Så vid beräkning av cup poäng bortser man från utomstående deltagare och justerar placeringarna att gälla enbart deltagare från Region Syd.

Poängsystem Syd Cup

Uppdateras inom kort.

Jörgen Larssons pokal

Uppdateras inom kort.

Publicerad: 2022-08-30

Senast uppdaterad: 2023-02-17

Författare: Svenska Skidskytteförbundet