Gå till innehåll
SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

POSTGYMNASIALT

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. För att kunna söka till utbildning på RIU eller EVL krävs ett intyg från aktuellt specialidrottsförbund (SF). Universiteten i Östersund och Luleå skapar förutsättningar för de skidskyttar som vill kombinera universitetsstudier med sin elitsatsning.

För dig som vill bli student på ett RIU eller EVL finns ett elitidrottsintyg som ska fyllas i av den ansökande och skickas till Skidskytteförbundet.

När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätet.

Kriterier för elitidrottsintyg

RF har satt upp kriterier som en aktiv ska uppnå för att ha rätt till ett intyg. Intyget signeras av specialförbunden, i vårt fall Svenska Skidskytteförbundet (SSSF). Det finns två nivåer som ska bedömas – om den sökande kan anses vara aktuell landslagsidrottare eller potentiell landslagsidrottare. SSSF har tillsammans med de eftergymnasiala verksamheter som finns i Östersund och Luleå enats om att kriterierna nedan ska gälla för en elitaktiv skidskytt som vill söka ett elitidrottsintyg. Intyget gäller för ett skolår i taget.

Kriterier för att få elitidrottsintyg signerat av SSSF:


Aktuell landslagsidrottare:
Ingå i någon av landslagets träningsgrupper under föregående eller inför kommande säsong.
Eller:
Varit uttagen att representera Svenska Skidskytteförbundet på internationella tävlingar under föregående tävlingssäsong.

Potentiell landslagsidrottare:
För att SSFS ska betrakta dig som potentiell landslagsidrottare ska du uppfylla minst ett av nedanstående alternativ:
- Varit reserv till att representera Svenska Skidskytteförbundet på internationell tävling under tävlingssäsong 23/24
- Presterat resultat på den övre halvan av resultatlistan i sin klass på SWE-cup och/eller (J)SM (vinter och/eller rullskidskytte) under säsongen 23/24
- Varit på en högnivå (motsvarande någon av de två punkterna ovan) tidigare säsonger men på grund av sjukdom, skada eller dylikt inte kunna prestera det senaste året

Skidskytteuniversitetet Östersund

I Östersund har du möjlighet att satsa på din skidskyttekarriär och samtidigt kombinera med studier på Mittuniversitetet. Du kan antingen ingår i förbundets träningsgrupp, Skidskytteuniversitetet eller bedriver din idrottsliga satsning i egen regi, det gemensamma är att ni alla är studenter på Riksidrottsuniversitetet.

Ansökningsperioden är 1 feb - 15 mars. Senast 10 april lämnas antagningsbesked till sökande. Ny ansökan görs inför varje läsår. Du söker till skidskytteuniversitetet via länk nedan.

Elitidrottsstipendiet

Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Publicerad: 2022-05-23

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Författare: Svenska Skidskytteförbundet

Länkar:

Kontakt: