Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

FLUORFRI VERKSAMHET

Uppdaterat 8 november 2023

Internationella Skidskytteförbundet (IBU) meddelade i mars att en fluorfri tävlingsverksamhet skall införas till säsongen 2023-2024. Anledningen till att införa förbud mot fluorvallaprodukterna är att de fluorcarboner som finns i vallan är farliga för såväl människor, djur och natur.

Svenska skidskytteförbundet (SSSF) står naturligtvis bakom beslutet och samma fluorfria verksamhet gäller även vid svenska tävlingar. SSSF har inlett ett arbete med att skapa en arbetsmetod för att kontrollera att förbudet efterlevs. Dialog och samverkan sker även med Svenska Skidförbundet.

Förbudet medför nya regler och vi är medvetna om att detta genererar ett antal frågor, för såväl ledare och föreningar.

Vid de regionala skidskyttekonferenserna som arrangeras i respektive region lördagen 14 oktober kommer ett digitalt informationstillfälle ske med Vallachefen Kent Norell och David Larsson.

FLUORRENGÖRNING

I videon går vi igenom hur du rengör din utrsutning från fluor.

I den längre berättar vallachef Kent Norell om de olika stegen och i den kortare går vi igenom steg för steg i en snabbare takt. Båda filmerna kan användas som instruktion om hur du rengör din utrustning.

I videon här nedan går vår vallachef Kent igenom hur en fluormätning med fluortestningsmaskinen går till.

Publicerad: 2022-06-28

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Författare: Svenska Skidskytteförbundet

Kontakt: