Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Regler

För allt nationellt skidskytte, springskytte och rullskidskytte gäller IBU:s regler, såvida inte annat sägs i SSSF:s nationella regler.

Det är föreningens, ledarens, utövarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SSSF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

ULRIKA ÖBERG

NATIONELL CHEF

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-22