Gå till innehåll
SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

ANTIDOPING

Sverige har en nationell antidopingorganisation, Antidoping Sverige.
Det är Antidoping Sverige som dopingkontrollanter och funktionärer representerar när de är ute på uppdrag. Tillsammans med Antidoping Sverige kommer arbetet att hålla svensk idrott dopingfri fortgå som tidigare.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, DF, SISU och idrottsföreningar.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

  • Antidoping Sveriges finner man förutom generell information även information om dispenser, dopinglistor, kosttillskott, vistelserapportering, "Vaccinera klubben" , regler och bestraffning.

  • Medicinsk dispans, för information och regler läs mer på Antidoping Sveriges hemsida .

  • Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och stödpersonal. den är obligatorisk att genomföra för alla nya juniorer innan vinterns säsongstart.

  • Vaccinera klubben, ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Antidoping Sverige. Konceptet bygger på att klubben, förslagsvis en styrelse, först gör en antidopinganalys och sedan skapar en egen handlingsplan för antidopingarbetet.

  • SSSF´s antidopingprogram, "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

  • Wada är det globala regelverk som gäller inom idrotten.

  • BIU, Biathlon Integrity Unit, är en oberoende och specialicerad del av IBU. Den etablerades för att säkerställa att alla inom skidskyttevärldeen kan ha förtroende att de etiska frågorna inom idrotten hanteras av oberoende expertis.

Frågor om förbundets antidopingarbete kan ställas till
Anna Maria Uusitalo
tel: 070-609 13 14
E-mail: anna_maria.uusitalo@skidskytte.se

Publicerad: 2022-08-30

Senast uppdaterad: 2022-08-30

Författare: Svenska Skidskytteförbundet

Länkar: