Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Föreningsekonomi

En viktig fråga för en förening är möjligheten till finansiering av satsningar och upprustningar av idrottsanläggningar. Det finns olika möjligheter att söka ekonomiska stöd, från lokala och privata sponsorer till stora fonder och europeiska projekt. I de flesta fall är medfinansiering ett krav för att få sin ansökan godkänd, det kan därför vara bra att söka finansiering från flera bidragsgivare, som då står för medfinansiering åt varandra.

Redan påbörjade projekt beviljas inte ekonomiskt stöd, den anläggning eller plats ni tänker projektera ska ägas av föreningen eller att det finns ett nyttjandeavtal på minst 3 år (vid större summor kan den tiden vara så lång som 10 år).

Det lönar sig ofta att söka lite större stöd än vad man initialt tror sig behöva.

Här finns information och länkar till olika stöd- och bidragsgivare.

CAMILLA INGERHED

EKONOMI

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-29