Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Ny rollhantering i IdrottOnline

Riksidrottsförbundet gör ett par förändringar av roller i IdrottOnline för att få bättre datakvalitet, statistik och underlag. Bland annat standardiserar de fem rollkategorier och förtydligar hur rollerna ska tilldelas.

Roller som föreningen själv har skapat kommer att tas bort i slutet av maj då den standardiserade strukturen införs i IdrottOnline. Där rekommenderas att man i många fall istället använder funktionen Grupper, mer om det finns att läsa här, länk>>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF kommer att ta bort rollen Aktiv i Idrott i november. Det innebär att föreningen innan dess manuellt behöver tilldela roller för medlemmar i medlemsregistret. Endast medlemmar med tilldelade roller kommer att inkluderas i den statistik hos RF som ligger till grund för bidrag till SSSF.

För statistik och vid integration med andra system kommer följande rollkategorier att användas:

  • Utövare
  • Aktivitetsledare
  • Organisationsledare
  • Funktionär
  • Övriga

För två roller har RF tagit fram idrottsövergripande definitioner:

  • Utövare: “En person, som uppfyller idrottsföreningens kriterier för medlemskap och som utövar SF-idrott i form av träning, tävling, lek eller uppvisning som sker i föreningens regi. För att räknas som utövare ska personen minst en gång ha utövat SF-idrott de senaste 12 månaderna.”

  • Aktivitetsledare: “En person som uppfyller idrottsföreningens kriterier för medlemskap och som leder utövarna i träning, tävling, lek eller uppvisning i SF-idrott som sker i föreningens regi. För att räknas som en aktivitetsledare ska personen minst en gång ha lett SF-idrott de senaste 12 månaderna.”

Övriga roller definieras av respektive förbund.

Mer information finns att läsa på RF´s hemsida, länk>>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FÖRTYDLIGANDE:
De roller som är kopplade till IndTA kommer att fortsätta finnas kvar:

  • Organisationsledare | Tillgång till IndTA - Klubb
  • Organisationsledare | Tillgång till IndTA - SDF (=Region)
  • Organisationsledare | Tillgång till IndTA - SF

Skidskytteförbundet kommer att återkomma med mer information och tidsplan i första delen av maj.
Kontakt: Marianne Tharaldsson
e-mail: info@skidskytte.se

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-07