Gå till innehåll
SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

REGISTERUTDRAG

Hantering av ny tränare och registerutdrag.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Enligt lag från 1 januari 2020 ska alla ledare/tränare som har regelbunden och direkt kontakt med barn visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget får ej arkiveras av klubben, utan bara kontrollera att ni sett utdraget. Även de tränare som har varit ledare länge inom föreningen lär visa upp ett utdrag.

Det är upp till föreningen att avgöra hur registeruppdrag ska hanteras. Denna information kan vägleda idrottsföreningarna i den hanteringen.

LATHUND REGISTERUTDRAGÖppnas i nytt fönster.

RF´s lathund för hantering av registerutdrag i föreningen

FRÅGOR & SVAR - RFÖppnas i nytt fönster.

RF´s utförligare information med frågor och svar och vad det innebär och hur man gör

Tips för Idrottsklubben:

1) Välj ut en förtroendevald ur föreningen som blir ansvarig.

2) Gör en handlingsplan för den som är utvald i styrelsen

3) Gör ett dokument där ni kan notera att ni sett ledarens utdrag.

4) Varje år kommer det redovisas i Årsrapporten om hur många ledare som har begärt registerutdrag.

Ny funktion i IdrottOnline

Nu finns det en ny funktion i IdrottOnline för att lättare koll på registerutdragen.

Funktionen gör det möjligt att
-Markera att ledare har uppvisat utdrag
-Söka vilka ledare som har uppvisat utdraget
-Visa datum när utdraget visades upp
-Ställa in automatiska påminnelser till ledare som behöver visa upp utdraget

Tips:

Gör en policy för ledare. Vad tycker vi i föreningen att våra tränare i klubben ska ha för riktlinjer? Se till att alla tränare vet om den.

Vad har vi för krav på våra ledare? Hur beter vi oss på träningen, hur utrycker vi oss och hur agerar vi. Inom skidskytte handlar det mycket om teknikträning, både skidteknik och på skjutvallen. Alla barn kanske inte är bekväma med att vi flyttar deras ställning och tar i dem fysiskt.

Förebygg detta genom att ha som rutin att gå igenom passet innan träning, och berätta innan ni har för avsikt ni tänker fysiskt flytta den aktiva. Tänk över om den fysiska beröringen ens är nödvändigt.

Hantering vid brott:

Om ledaren/tränaren motsätter sig kravet om registerutdraget krävs en handlingsplan inom föreningen hur ni vill hantera detta. Om det begåtts brott (Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån) Det är viktigt att veta att detta bör bara diskuteras av förtroendevald och inom organisationen. Styrelsen är alltid förbunden av viss sekretess.

Det kan förekomma viss information som bör hållas i en liten grupp för att minska risken för spridning om någon av tränarna stängs av vid uppvisande av register. Risk för förtal vid för stor spridning kan förekomma, ex via sociala medier eller på andra möten som klubben har. Självklart får man informera andra klubbar och ”varna” om den avstängda tränaren som kan söka sig till andra klubbar men man ska tänka på att uttrycka sig försiktigt och så generellt som möjligt. Lämna aldrig ut information om ”varningen” i skriftlig form.

Inom föreningen så får ni notera/dokumentera tränarens namn att han inte får förtroende av föreningen att vara tränare på grund av vad som dök upp i registerutdraget men man får aldrig i skriftlig form uttrycka vad som stod i registerutdraget.

Föreningen får aldrig förvara/arkivera registerutdrag.

Behöver föreningen stöd i frågor angående detta, kan man vända sig till förbundets föreningsutvecklare, alternativt till RFs Idrottsombudsman (idrottsombudsmannen@rf.se)

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Författare: Svenska Skidskytteförbundet

Kontakt: