Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Utbildning Skidskyttekortet

Skidskyttekortsutbildningen är obligatorisk för alla över 15 år som har en aktiv roll i skidskytteverksamhet där skytte bedrivs.

Utbildningen består av ett skriftligt teoretiskt prov, samt ett praktiskt prov där en examinator bedömer agerandet på skjutvallen utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Utbildningsmaterialet finns att ladda ner gratis under länkar. Nästa digitala utbildningstillfälle för Skidskyttekortet hittar du på utbildningssidorna.

För enskilda utbildningstillfällen eller för att genomföra det teoretiska och praktiska provet,  kontakta med din närmaste skidskyttekonsulent.

Skidskyttekortet är ett bevis på genomförd utbildning med syftet att lära ut de regler och rutiner som finns för att garantera säkerheten i samband med alla former av skidskytteverksamhet.

Efter godkänt teoretiskt- och praktiskt prov så erhålls “Skidskyttekortet” via appen Cardskipper.

Inplanerade skidskyttekortsutbildningar, teoretisk del via Teams, under 2024:
20 februari | 20 mars | 9 maj | 19 juni | 13 augusti | 24 september | 6 november |
18 december

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-24