Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

KRAVSPECIFIKATION

Kravspecifikation för godkända luftgevärsmodeller för tävling inom skidskytte


Ett luftgevär är licensfritt om anslagsenergin understiger 10 Joule, inga luftgevär som ska användas inom skidskytte får ha en energi högre än 10 joule.

Skidskytte med luftgevär bedrivs med kaliber 4.5mm. Det finns ingen begränsning i avtryckarvikt men rekommendation är att ha en tydlig tryckpunkt och om möjligt, en avtrycksvikt som motsvarar en godkänd avtrycksvikt på.22 LR (0,5 kg).

För tävling på ungdomsnivå finns ingen begränsning i vikten på luftgeväret, men för tävling i klasser där luftgeväret bäres på ryggen skall luftgeväret, utan magasin och ammunition väga minst 3,5 kg.

Magasinet till luftgeväret ska tillåta laddning av högst 5 skott. Luftgevär kräver samma omladdningsmekanism som kaliber .22lr enl IBU:s regler, Annex A regel 3.1.6.3

Den som vill få en luftgevärsmodell godkänd för tävlande ska anmäla detta till svenska skidskytteförbundet och få det godkänt innan deltagande på tävling.

Kontakt: Ulrika Öberg, nationell tävlings- och säkerhetsansvarig
Tel: 070 312 33 24 | e-post: ulrika.oberg@skidskytte.se

Publicerad: 2024-03-12

Senast uppdaterad: 2024-03-12

Författare: Svenska Skidskytteförbundet