Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Evenemangshandbok

Denna handbok ger riktlinjer till arrangören om de olika uppgifterna och andra viktiga aspekter som finns för att organisera ett skidskytteevent.

Handboken skall ses som ett hjälpverktyg och kan användas i såväl planeringsarbete som genomförande inför ett evenemang. Handboken bör nyttjas för alla typer av skidskytteevent – från mindre regionstävlingar till stora mästerskapsevent.

Vid större event bör organisationen ledas av en projektledare/ordförande som har det övergripande ansvaret över hela evenemangsorganisationen. Vid mindre regionstävlingar kan organisationen skalas ner till en mindre tävlingsorganisation.

Handbok som stöd för arrangörer och TD.Se även bilagor till höger (reviderad maj 2024).

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-06-18

Bilagor:

Bilaga 1 - Organisation

Bilaga 2 - Mall inbjudan (ppt)

Bilaga 3 - Mall lagledarmöte (ppt)

Bilaga 4 - Mått för skjutmål 50 m

Bilaga 5 - Vapenutläggningsmall (ppt)

Bilaga 6 - Skjutbaneprotokoll

Bilaga 7- Formel för straffrunda

Bilaga 8 - Tidtagning

Bilaga 9 - Backup protokoll

Bilaga 10 - Riktlinjer priser

Bilaga 11 - TD-rapport mall (word)

Key board KES beskrivning

Key board KES layout