Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

Medlem i SSSF

En förening blir inte per automatik ansluten till SSSF utan ansökan måste skickas in via Riksidrottsförbundet.

Till ansökan ska årsmötesprotokoll, stadgar och organisationsnummer eller RF-nummer (för befintliga idrottsföreningar) bifogas. I protokoll/stadgar skall det tydligt framgå att föreningen avser bedriva skidskytteverksamhet.

Medlem i SSSF

  • Som medlem omfattas man av regler, riktlinjer och stadgar som beslutats av förbundet, Riksidrottsförbundet och Internationella skidskytteförbundet.
  • Föreningen har kostnadsfri tillgång till IdrottOnline.
  • Medlemmar i föreningen skall registreras i IdrottOnline (IOL) där även LOK-stöd, utbildningar, licenser och statistikhantering. länk >>> 
  • Föreningen har kostnadsfri tillgång till IndTA där tävlingar och evenemang administreras.
  • Föreningen omfattas av Folksams gruppförsäkring.
  • Föreningen betalar en årlig medlemsavgift på 1000 kr + 350 kr för Folksams försäkring.
  • Föreningen ålägger sig även att under maj månad fylla i en årsrapport via IdrottOnline.

Utträde ur SSSF

Innan en förening eventuellt önskar utträde ur SSSF så önskar vi en dialog för att se om det är något som regionen eller förbundet kan stötta föreningen med innan definitivt beslut tas.

Utträde görs via blankett med bifogat styrelseprotokoll.

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-22