Gå till innehåll

Svenskt

skidskytte

SVENSKT SKIDSKYTTE
SVENSKT SKIDSKYTTE

STEG 3:
Juniorelit & seniortränare

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till den som vill bli ledare/tränare för elitjuniorer och seniorer på region och nationell nivå.

Förkunskap:
För att vara behörig skall du ha genomfört utbildningar motsvarande Skidskytteförbundets steg I och steg II.

Inför utbildningen sker ett urval av de som anmält intresse.

Innehåll:
Utbildningen byggs upp med en gemensam del som är lika för alla samt en individuell del utifrån varje individs tidigare kunskapsnivå samt önskemål om ev specialistkunskaper.

Utbildare:
Skidskytteförbundet tillsammans med externa föreläsare/utbildare.

I utbildningen kan akademiska moment komma att ingå.

Upplägg:
Utbildningen löper över 2 år med 4 gemensamma träffar (3-4 dagar per tillfälle) samt 2 digitala heldagar. Under utbildningsperioden kommer deltagare att behöva genomföra hemstudier vars omfattning bestäms utifrån den individuella utbildningsplan som tas fram efter antagning till utbildningen. Dessutom kan ytterligare praktiska moment som ledare vid läger för juniorer tillkomma samt ev ledaruppdrag under internationella tävlingar.

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-15